Ertsmineralen

Ertsmineralen

Ertsmineralen

Ertsmineralen

Geplaatst op 27-7-2018 door Ibe van Oort

Ertsmineralen

Dit is waarom vele groeves, groeves zijn. Mineralen worden gewonnen, gedolven en verwerkt tot allerlei producten. Er is een hele waslijst aan ertsmineralen te benoemen die allemaal op een bepaalde manier gedolven moeten worden. Mineralenverzamelaars zijn “ in sommige gevallen “ op zoek naar precies dezelfde mineralen maar dan in kristalvorm, dit is wat dit zo interessant maakt.

Ertswinning

In sommige gebieden zit een verhoogde concentratie van een mineraal/erts in dit geval is het voor industriële doeleinde zinvol om het erts te winnen. Een goed voorbeeld van zeer rijke concentraties aan ijzer zijn bijvoorbeeld Zweden en Australië, waar de grootste wereldproductie aan ijzer vandaan komt.  

Ertsmineralen mineraalsoorten

Het is een hele waslijst alle mineralen die als erts gewonnen kunnen worden om een iets beter overzicht te geven heb ik hier alles even op een rijtje gezet:

Platinaerts

 • Sperryliet                           PtAs2

Gouderts

 • Gedegen goud                 AU
* Genoteerd dient te worden dat goud niet alleen in gedegen vorm gedolven word er zijn een hele reeks goudmineralen bekend maar deze treden allemaal op als hele kleine korreltjes en zijn zeer zeldzaam te noemen. Enkele voorbeelden van deze goudmineralen zijn ; Penzhiniet, nagyagiet, aurostibiet, criddleiet en bogdanoviet.

Zilvererts

 • Proustiet                            Ag3AsS3
 • Argentiet                           Ag2S
 • Galeniet                      PbS (kan bepaalde hoeveelheden zilver bevatten)

Kopererts

 • Cupriet                                Cu2O
 • Chalcopyriet                       CuFeS2
 • Chalcociet                          Cu2S
 • Borniet (Pauwenerts)         Cu5FeS4     
 • Gedegen koper                  Cu                   

Looderts

 • Galeniet                             PbS
 • Mimetiet                           Pb5(AsO4)3Cl              
 • Pyromorfiet                      Pb5(PO4)3Cl
 • Bindheimiet                      Pb2Sb2O6O

Zinkerts

 • Smithsoniet                       ZnCO3
 • Sfaleriet                             ZnS
 • Zink                                     Zn
 • Hemimorfiet                     Zn4Si2O7(OH)2 · H2O

Nikkelerts

 • Nikkelien                           NiAs
 • Pentlandiet                      (FexNiy)Σ9S8
 • Chloanthiet                       NiA2-3
 • Garnieriet                          (Ni,Mg)3Si2O5. (OH)4                     

ijzererts

 • Pyriet                                  FeS2
 • Marcasiet                         FeS2
 • Hematiet                           Fe2O3
 • Magnetiet                         Fe2+Fe3+2O4
 • Sideriet                              FeCO3
 • Limoniet                            (Fe,O,OH,H2O)
 • Goethiet                            α-Fe3+O(OH)  

Osmiumerts

 • Iridosmien                         (Os,Ir)

Aluminiumerts

 • Gibbsiet                             Al(OH)3
 • Bauxiet                              Al2O3.3H2O

Mangaanerts

 • Manganiet                        Mn3+O(OH)
 • Psilomelaan                      (naam voor een groep mineralen)
 • Pyrolusiet                          Mn4+O2

Molybeenerts

 • Molybdeniet                     MoS2
 • Powelliet                           Ca(MoO4)

Wolfraamerts

 • Scheeliet                            Ca(WO4)
 • Wolfraamiet                     (Fe2+)WO4 to (Mn2+)WO4

Chroomerts

 • Chromiet                           Fe2+Cr3+2O4

kobalterts

 • cobaltiet                            CoAsS

Vanadiumerts

 • Vanadiniet                         Pb5(VO4)3Cl

Titaanerts

 • Ilmeniet                             Fe2+TiO3
 • Rutiel                                  TiO2

Tinerts

 • Cassiteriet                         SnO2
 • Stanniet                             Cu2FeSnS4

Bismuterts

 • Bismutiniet                        Bi2S3

Kwikerts

 • Cinnabar                            HgS

Arseenerts

 • Realgar                              As4S4
 • Orpigment                         As2S3
 • Cobaltiet                           CoAsS

Antimoonerts

 • Bournoniet                        PbCuSbS3
 • Stibniet                              Sb2S3
 • Cobaltiet                           CoAsS

Uraniumerts

 • Torberniet                         Cu(UO2)2(PO4)2 · 12H2O                        

Bariumerts

 • Bariet                                 BaSO4

Berylliumerts

 • Beril                                    Be3Al2(Si6O18)

Fluorerts

 • Fluoriet                               CaF2

Fosfor

 • Apatiet-Groep                    Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)

Zwavel

 • gedegen zwavel                 S
 • Pyriet                                  FeS2
 • Marcasiet                           FeS2

Ertsmineralen uitgelicht

In de laatste hoofdstukken zal ik een paar ertsmineralen uitlichten. Omdat dit bekende dan wel onbekende maar altijd zeer prachtige mineralen zijn die soms in de webshop teruggevonden kunnen worden.

Galeniet

Het mineraal galeniet is een loodertserts maar ook een zilvererts. Griekenland is “ lang geleden ) : ” rijk geworden met de winning van galeniet. Het zilver werd onttrokken van het mineraal en de slakken “ restproduct na het smelten ” werden in zee gedumpt. Door de combinatie zout en de aanwezige andere mineralen zijn er nieuwe mineralen gekristalliseerd. Waardoor er bij Griekse plaatsje Laurion nu zeldzame en mooie mineralen gevonden kunnen worden. Galeniet heeft zoals vermeld ook verschillende andere doeleinden, het mineraal word bijvoorbeeld ook als grijze kleurstof gebruikt.

Bariet

Het mineraal bariet is een barium-sulfaat en daarmee en belangrijk barium erts. Bariet is een zeer gevarieerd mineraal. Het kan allerlei kleuren hebben van geel rood en roze tot bruin blauw en transparant. De oorzaak hiervan zijn de insluitsels van andere mineralen. Bariet heeft een hardheid van 3 en behoort tot het orthorombische kristalstelsel.

Cinnabar

Het mineraal cinnabar is een kwiksulfide en is een belangrijk kwikerts. Het heeft een rode streepkleur, behoort tot een trigonale kristalstelsel en heeft als hardheid 2 tot 2,5. De type locatie van dit mineraal is het plaatsje Almadén in Spanje.

Torberniet

Het mineraal torberniet is een gehydrateerd koper uranium sulfaat en heeft een gras, prei of appeltjesgroene kleur. Hoe mooi dit mineraal ook kan zijn het is zeer gevaarlijk! Torberniet is uranium houdend dat betekend dat er straling van dit mineraal afkomt. Het is niet echt geschikt voor in een mineralenverzameling. De streepkleur is vaalgroen het heeft een hardheid van 2 tot 2,5 en een glas tot parelglans. “ Pas altijd op met uranium houdende mineralen en als je niet over de kennis beschikt is het af te raden om dit soort gevaarlijke mineralen te kopen. Als je bij dit soort mineralen in de buurt komt kan het stralingsgevaar opleveren.

Wil jij ertsmineralen toevoegen aan jou eigen verzameling? Kijk an eens op https://mineralenenfossielenkopen.nl/nl/mineralen/Ertsmineralen-1

ertsen, Ertsmineralen, Mineralen

ReactiesLet op: HTML wordt niet vertaald!