Disclaimer

Intelectueel eigendom

Het gebruiken van informatie op deze website is gratis, dit zolang het niet word verspreid, gekopieerd of op een andere manier misbruikt. U mag deze informatie alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om teksten of foto's van deze website te halen. Het intellectueel eigendom berust bij Ibe van Oort en op alle afbeeldingen rust copyright.
Wilt u foto's etc. van de website gebruiken, neem dan contact op via ibe.naturalhistory@gmail.com

Prijzen - Indien van Toepassing

voor de prijzen die op mijn webshop staan geld, dat ik streef naar een zorgvuldige weergave van de realiteit en de zo bedoelde prijzen. Fouten die hierbij ontstaan zoals typfouten vormen nooit een aanleiding om contact dan wel overeenkomst met mineralenenfossielenkopen.nl te mogen claimen of te ver ontstellen. De producten worden aangeboden zonder enige vorm van aanspraak op juistheid. MineralenenFossielenkopen.nl behoud zich het recht om materialen te wijzigen te verwijderen en of op nieuw te plaatsen zonder enige vooraf gaande mededeling. 

Fouten & Missende informatie

MineralenenFossielenkopen.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks alle inspanning onvolledig of onjuist zijn dan kan mineralenenfossielenkopen.nl hier geen aanspakelijkheid op aanvaarden. Mineralenenfossielenkopen.nl aanvaard geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waar de hyperlinks naar verwijzen.