Privacyverklaring

Privacyverklaring

Identiteit van de Ondernemer : Ibe van Oort
Onderneming : Ibe’s Naturalhistory                                                                                                         
Telefoonnummer : 06-57911135                                                                                                    
Email  : ibe.naturalhistory@gmail.com   
Oude torenweg 15, 5388RE, Nistelrode                                                                                             

Voor opmerkingen vragen en of klachten gaat men naar : > Contact.                                                                                                                                                             

Het is het algemeen recht voor de bezoeker om een klacht in te dienen.

 

Verwerking persoonsgegevens.

Ibe’s naturalhistory verwerkt enkele persoonsgegevens als naam, email-adres, IP-adres, telefoonnummer en adres. Om de klant in staat te snellen met meer gemak over de site te manoeuvreren dan wel gemakkelijker orders te plaatsen ofwel terug te bekijken. Ook houden wij u desgewenst op de hoogte van onze nieuwsbrieven. Deze persoonsgegevens bewaren wij tot 3 jaar na aankoop om veiligheidsredenen/irrelevantie worden deze hierna verwijderd. Ook zullen de bestel-gegevens bewaard moeten blijven voor onze administratieve werkzaamheden.

Het doorsturen van gegevens naar derden.

Om Ibe’s naturalhistory draaiende te houden dienen wij gegevens door te kunnen sturen naar derden (waar dit nodig zou zijn.) de voor ons geldende derde partijen Zijn Google en Mijnwebwinkel,  Mocht u enige bezwaren hebben over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen en zullen wij deze verwijderen. ook maakt Ibe’s naturalhistory maakt gebruikt van Cookies, Dit om de algemene zoekrelevantie te vergroten.

- Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding -

Het Recht Op inzage, Correctie, Bezwaar en overdraagbaarheid.

De Klant, waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden heeft hier zelf iets over te zeggen. Deze persoon kan een verzoek insturen om de gegevens te bekijken, aan te passen of te verwijderen. Wanneer de klant toestemming geeft tot verwerking van persoonsgegevens kan hij/zij deze toestemming ook weer intrekken. Daarnaast is er voor de klant het recht om de gegevens in leesbare vorm opgestuurd te krijgen, waar dat gewenst word. Deze vragen kunnen allen doorgestuurd worden naar ibe.naturalhistory@gmail.com